Když bývalo XIX. století

Jiří hrabě z Buquoy

9. leden 1849

Dáno 9. ledna.

Ačkoli jsem již v oznamovateli priv. Pražských Novin vykonané ode mne postoupení veškerého mého jmění mému panu synu u všeobecnou známost uvedl, jsem přece peticemi, žádostmi o podporu a subskripcemi neustále obtěžován. Vidím se tedy přinucena, zmíněné mé postoupení jmění opět a s tím doložením u všeobecnou vědomost uvesti, že se ono nevztahuje jen na mé usedlosti a kapitály, nýbrž i na mé aktivní požadavky a hotové fondy: nech se tedy příště s takovými žádostmi obrátí každý na mého pana syna hraběte Jiřího z Ruquoy, ješto já budoucně žádných takových připisů anebo oustních proseb přijímati nebudu.

Jiří hrabě z Buquoy, otec.

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849