Když bývalo XIX. století

13. váleční bulletin.

9. leden 1849

13. váleční bulletin. Dle zprávy p. patriarchy Rajačiće ode dne 2. ledna t. r. dobylo naše vojsko pod vedením plukovníka a prozatímního velitele v. Mayerhofera řečeného dne u Pančeva skvělé vítězství nad nepřítelem a porazili ho k outěku, tak že vůdce odbojcův Kisz sotva s 6 jezdci do Alibunaru a Zičidorfu ušel.

Nepřítel ucouvnul docela z mezí německo-banátského hraničářského regimentu. Dle návěští od p. pluk. Mayerhofera padlo něco zajatých do našich rukou. Srbjanský plukovník Knićanin obzvláště přispěl ke skvělému výsledku toho vitězství.

V Karpatech pokračoval generál Götz, aby s operacemi poln. podmaršála hr. Šlika souhlasně jednal, po vzetí Žiliny ve svém pochodu ku Kremnici a Šťávnici.

Vzetí a obsazeni Žiliny stalo se dne 2. ledna. Tři prápory honvédcův, několik tisíc gardistův, 14 děl a odřad honvéd-jízdy obsadilo Brodenský prosmyk; po živé bitce, kde nepříteli dvě děla zkaženy a několik tisíc mužů bylo zajato, byl on ze svého pevného postavení tak vypuzen, že se v divokém ouprku do Turčanské stolice zatáhl. O haličském voji poln. podmaršála hr. Šlika, který operuje v Hořeních Uhřích, přišly zprávy až do dne 2. ledna.

Povstanci měli záměr učinili outok na Prešov (Eperiers) od Levoče (Leutschau). Velitel Prešovský, major Kiesewetter od pěších Nužanových, časně o tom zpravený, postavil se nepříteli a zoujal posto před městem. Nepřítel vida záměr svůj o nočním přepadení překažený, táhl se zpátky. Od Bardijova (Barlfeld) pokročila taktéž kolona as 1000-1200 mužů silná, jejíž operace nepochybně s onou od Levoče spojena byla; přitáhla ve 4 kolonách s 3 děly, byla ale brzo přinucena ke stání a po nepatrné střelbě z děl k outěku poražena, při čemž vozík se střelivem, vůz s bagaží, 11 koní, mnoho mušket, mysliveckých ručnic a torb ukořistěno, jakož i několik mužů zajato bylo. Major Kiesewetter stíhal odbojce až do Kapočan.

Ve Vídně dne 9. ledna 1849.
Welden

Zdroj: Národní Noviny č. 10, 12.1.1849