Když bývalo XIX. století

14. váleční bulletin

13. leden 1849

14. váleční bulletin.
Dle právě došlé zprávy od haličského voje pod poln. podm. hrab. Šlikem v Hořejních Uhřích operujícího ode dne 5. ledna t. r. porazil on dne 4. ledna t. r. vítězně sbor povstanců pod vedením odbojníka Meszárose k přepadení proti Košíci táhnoucí, s 18 práporů honvedců a nár. gardistů, s 33 děly a 800 husarů, a přinutil je k outěku. Tato velmi důležitá bitva strhla se mezi Košicí a vysočinami Parčskými.

Zdroj: Národní Noviny č. 11, 13.1.1849