Když bývalo XIX. století

Stadion a Bach poděkovali

10. leden 1849

Ouř. noviny Gazeta Lvovska od 10. ledna přinášejí toto prohlášení:

Nynější poměry Haliče pohnuly mne ve srozumění s gubernátorem zemským Zaleským pro zachování všeobecného pokoje a bezpečí, jakož i pro obranu života a jměni každého, prohlásili Halič zároveň s Bukovinou i s městem a okolím Krakovským od nynějšího dne do stavu války. Protož nařizuji:

1. Všeobecné odzbrojení celé země, vyjímajíc c. kr. ouředuiky ve službě, jako finanční stráž a nařízenou ode mne hotovost zemskou, postavenou pod c. kr. vojsko.

2. Postavení všech ouřadů civilních pod moc vojenskou.

3. Všechny časopisy přestanou vycházet ode dne prohlášení tohoto návěští (krom vládních). Taktéž nesmí se nic tisknout ani přilepovat, co by od krajských ouřadů anebo ouřadu vojenského nebylo povoleno.

4. Suspensací všech klubbů a práva spolkovního.

5. Všechny shluky na městech i všech se co nejpřísněji zakazují.

6. Přísné zachováváni předpisů policejních stran pasů a příhlasů, a každý v zemi cestující nech pamatuje na to, aby od místního anebo krajského ouřadu měl potřebné pasy anebo pasírcetle.

Dle toho bude každý postaven před náhlý soud a pokutován smrtí:

1. Kdo se zbraní v ruce dopaden anebo zbraň u něho skrytá postižena bude.

2. Kdo slovem neb pismem k veřejnému povstání vyzývá.

3. Kdo obyčejnému běhu pošty, štafety anebo kurýrů násilně škodí.

4. Kdo se stane viným násilného outoku na život a jmění.

5. Kdo se v jakékolivěk srozumění s povstanci dá a jim dobrovolně pomáhá.

6. Kdo při shlucích na vyzvání ouřadu voj. nebo civilního k rozchodu ihned neposlechne, anebo dokonce zbrojný odpor učiní.

B. Před soud vojenský postaven bude:

1. Kdo rozséváním škodných zpráv usiluje o znepokojení myslí.

2. Kdo nosí barvy anebo znaky na znamení příchylnosti ke straně spiklické.

3. Kdo pas nemá v pořádku.

4. Kdo potravě a výpravě vojska úmyslně škodí.

Vojenské komisse jsou v Černovicích, Lvově, Tarnově a Krakově.

Podepsán je Hammerstein, generál jízdy a komandující v Haliči.

(Zdá se, že rozkaz ten stál následkem vpádu gen. Béma z Uher do Bukoviny.)

Zdroj: Národní Noviny č. 13, 16.1.1849