Když bývalo XIX. století

Proklamace kn. Windischgrätze

6. leden 1849

Z Peště dne 6.
Posud vydal kn. Windischgrätz v Pešti tylo proklamace:

a) Dvě proklamace o odstoupení JMsti. císaře Ferdinanda a na trůn nastoupení JMsti. císaře Františka Josefa.

b) Proklamací k obyvalelům Uher a Sedmihrad k návratu v meze zákona a pořádku,

c) Obou měst Budína-Peště prohlášení ve stav obležení, prozatímní zrušení nár. gardy a odevzdání zbraně,

d) Vyzvání ke všem od c. kr. korouhve odpadlých vojáků nižšího i vyššiho stupně, by se navrátili k povinnosti své s otcovským pojištěním ouplné milosti.

Zdroj: Národní Noviny č. 13, 16.1.1849