Když bývalo XIX. století

Sardinsko

6. leden 1849

Ze Sardinska jsou poslední zprávy od 6. ledna, dle kterých ministerstvo rozpustilo komoru poslanců a nařídilo na 15. ledna nové volby. Opposiční noviny „Armonia" pokládají tento krok za hloupý státní kousek, který může docela národ s vládou rozdvojili.

Zdroj: Národní Noviny č. 13, 16.1.1849