Když bývalo XIX. století

Poměry Anglicka k Francousku

5. leden 1849

Z Londýna 5. ledna.
Poměry Anglicka k Francousku začínají se nyní jaksi zadrchalovat. Anglická vláda projevila totiž velkou nelibost, slyšíc, že má některého Bonaparta přijmout co vyslance francouského, a tudy přestala dřivéjší důvěra a srdečnost mezi Londýnem a Pařížem

Zdroj: Národní Noviny č. 13, 16.1.1849