Když bývalo XIX. století

Taxa na pečivo a chleba

17. leden 1849

Taxa na pečivo v Praze pro druhou polovici ledna, a sice od 16.-31. ledna 1849.
Housky z pšeničné mouky
   stříbra  váží
Žemlička bílá s mlékem  1 kr.  6 ¼ lotů
   ½ kr.  3 loty
Žemlička bílá bez mléka  1 kr.  7 lotů
   ½ kr.  3 ½ lotu
Sprostá houska  1 kr.  11 lotů
   ½ kr.  5 ½ lotu

Poznamenání

Dle průměrní ceny obilní od předešlého měsíce vypadá taxovní cena za libru bílého žitného chleba 2 2/15 kr. stř., a za libru režného žitného chleba l ¾ kr. stř.; protož:

Bílý žitný chléb
   stříbra  váží
Bochník  1 kr.  - lib 15 lotů
   3 kr.  1 lib 13 lotů
 
Režný žitný chléb
Bochník  1 kr.  - lib 18 ¼ lotů
   3 kr.  1 lib 19 ½ lotu
   6 kr.  3 lib 7 ¼ lotu

Ostatně se pekařům nařizuje, aby na režném chlebě zvenčí zvláštní znamení patrné učinili.

Purkmistr a radda městská král. hlavního
města Prahy.

V Praze 16. ledna 1849.
Dr. Vaňka, purkmistr

Zdroj: Národní Noviny č. 14, 17.1.1849