Když bývalo XIX. století

Gen. Bém do Bukoviny vtrhl

18. leden 1849

Že gen. Bém z Uher skutečně do Bukoviny vtrhl, v tom se zprávy shodují; pozdější ale od 10. znějí o zatlačení jeho zpátky do Sedmihrad, jak již v minulém č. N. N. řečeno.

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849