Když bývalo XIX. století

Dle zpráv z Říma

6. leden 1849

Dle zpráv z Říma od 6. ledna obávali se v Římě, že král neapolský zakročí ku prospěchu papežovu; mimo to usiluje se tam o revoluci proti nynější vládě, což mělo pohnout papeže k návratu do Říma. Celá radda městská se poděkovala.

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849