Když bývalo XIX. století

Německá koruna

13. leden 1849

Z Výmar 13. ledna.
I ve Výmarských krajinách se rozšiřuje náhled, že se musí Prusko v čelo Německa postaviti a dědičná německá koruna přenésti na tento rod Hohenzollernský. Mnozí zamítali na jaře s opovrženim myšlénku tuto a blouznili po nepraktickém ideálu republiky, a právě tito poznali při nynějších poměrech, že jediná otevřená cesta k opravdové a mocné něm. jednotě jest ta, když se Prusko v čelo její postaví. V tomto smyslu jsou zaslány adressy od konstitučních spolků z Janova a Výmar do Frankfurtu.

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849