Když bývalo XIX. století

Volení Luciána Bonaparte

9. leden 1849

Z Paříže 9. ledna.
V dnešním sezeni národního shromážděni podal Danatieu Marquis zprávu o výsledku volení deputovaného do nár. shr. pro Korsiku. Lucián Bonaparte, bratr Pierrův a Caninův, byl zvolen hlasy 11.677 a zvitězil tedy ve volbě nad generálem Arrighim. Avšak přicházejí mnohé protestace proti této volbě, dokuzujíce, že i desítiletí chlapci volili a jiné nepravidelnosti se staly; pročež řečník navrhuje ve jménu výboru pro volby zrušení volby, a shromáždění zavrhne volbu. Toto uzavřeni vzbudí pohnutí v sále a na galeriích.

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849