Když bývalo XIX. století

Dostavba staroměstské rádnice

17. leden 1849

Sezení městské raddy dne 17. ledna.
Dnes se velmi ostrá a zajímavá debatla vedla o návrhu p. dra. Bělského, by se staroměstská rádnice dostavila. Četnější důvody p. Bělského pro dostavení radnice jsou: Káže to čest raddy, pak lidskost, poněvadž by se stavbou tou rádnice průmyslníkům a dělníkům v nynějších těžkých časech pomoc dostala, an stát sni jednotlivci nyní nestavějí. Proti tomu mluvil p. Haklik, udávaje, že stavba taková by byla bez oučelu, poněvadž pro ouřady dost místnosti v rádnici se nachází. Dr. Pollák mluvil též proti tomu návrhu, ale slabými nebo nijakými protidůvody. P. měšťanosta doložil, že úloha městské raddy je, stávajicí jmění spravovat, nikoli však nové vydání na nepotřebné stavby určovat. P. Jaroš udal, že sympathie pro stavbu takovou zajisté dost v raddě bude, že však nutnost káže, od stavení toho ustat. Pak dlouhé a často jizlivé debatty o tom povstaly, zdali radda právo má o nutnosti nebo nepotřebě stavby té hlasovat. Že radda právo to má, pěknými řečmi dovozovali pp. Frič, dr. Rozkošný a p. Jaroš. Proti tomu mluvil dr. Pollák. Konečně se hlasovalo; návrh dr. Bělského propadl. Stejný osud měl návrh p. Švertnera, jenž navrhoval, by nejen domácí páni, nébrž každý průmyslník a měšťan za výhody, kteréž Obecními vydáními na dlažbu, osvícení města, čistění a okrasu města atd. užívá, jistou daň platil.

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849