Když bývalo XIX. století

Drobné peníze v Chrastě

17. leden 1849

Dáno 17. ledna.
Oznámení

Chtíce nouzi o drobné peníze, jakož i z té příčiny přivedenému váznutí obchodu v malém odpomoci, usnesli se nížepsani o zhotovení desíti a dvaceti krejcarových poukazků. Každému jest volno, tyto poukazky za bankovky až do výnosu 10 zl. stř. v místě sobě vyměniti a tak naopak. Abychom se ale nebezpečí jakéhokoliv zlišení tohoto nového vyměňovacího prostředku ohradili, klademe za svou povinnost, veškeré obecenstvo na toto upozornili:

1. Kasdému jest volno, aniž kdo nucen jest, poukázky tylo přijinouti.

2. Drobné peníze tyto jsou jediné pro obchod v malém určeny, a sice pro místo Chrast a nejbližší jeho okolí; vzdálená místa žádáme, by jich nepřijímaly.

3. Odporoučíme každému tu obezřetnost, by je pouze za odprodání malého výnosu přijímali.

4. Poukázky tylo jsou v české řeči nadepsány, a sice od 25. listopadu 1848, desetníky na modré, dvacetníky na červené půdě, jejichžto druhá stránka našim vlaslnoručním podpisem a znamením našeho obchodu opatřena jest.

5. Nížepsaní se zřetelně prohlašuji, že zpotvořené, falešné poukázky nižádným spůsobem nevyměňují.

6. Pro možnost brzkého vyměnění jest tím postaráno, že se cena do oběhu vydaných poukazků v cis. kr. bankovkách u nižepsaných v hotovosti uložila.

V Chrasti dne 14. ledna 1849.
Teresie Frankl a syn.

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849