Když bývalo XIX. století

Dluh státu

19. leden 1849

Nynější veškerý dluh státu k nár. banku obnáší ve stříbře 196,893.208 zl. 27 kr.

Zdroj: Národní Noviny č. 16, 1849