Když bývalo XIX. století

Radda rusínská vyzývá k ozbrojení

10. leden 1849

Zorja Halická ve Lvově píše ode dne 10. ledna, že hlavní radda rusínská vydala proklamaci k národu rusínskému, vyzývajíc jej ke všeobecnému ozbrojení, poněvadž toho požaduje potřeba státu proti nepříteli z Uher.

Zdroj: Národní Noviny č. 16, 19.1.1849