Když bývalo XIX. století

Přehled nejdůležitějších hlasování

19. leden 1849

Pod názvem „korduitni lišta" vyšel přehled všech nejdůležitějších hlasování se zjevnými jmény v pruském sněmu, aby voličové měli při nových volbách důkaz o smýšlení bývalých sněmovních oudů. V 11 hlavních rubrikách jsou udána hlasování o 27 nejdůležitějších otázkách ve sněmu podlé rychlopisnich zpráv, z čehož každý nahlídnouti může, jak každý poslanec hlasoval, zdali pro anebo proti, a pak který z poslanců nehlasoval a který přítomen nebyl. Na konci jest rejstřík poslanců podlé stran, totiž podlé pravice, centrum a levice, při čemž obzvláště ti poznamenáni jsou, kteří ještě v sezení od 12. listop. účastenství měli.

Zdroj: Národní Noviny č. 16, 19.1.1849