Když bývalo XIX. století

Nové mapy Rakouska

6. listopad 1848

Z Vídně dne 6. list.
Mámo před sebou rozvrh nové národo- a zeměpisné mapy Rakouska, dílo to ohromné, jehož vyvedení na rozkaz ministerstva podniknuto jest a za bezpečnou rukovět a měřítko při novém rozdělení císařství sloužiti má. Přiložené statistické dílo poskytuje zároveň ouplný přehled obyvatelstva podlé kmenův a řečí; v jednotlivých zemích jsou národnosti kmenův s nejmožnějši ouplností vyobrazeny. K této práci užito jest všech stávajících pramenů, jmenovitě novějších národopisných díl a map jazykových a sice s největší svědomitostí; proslulý statistik Černík, ředitel oddílu pro statistiku, vede a řídí celé dílo.

Při této mapě vzato je měřítko 1/864000 skutečností. Velikost taková učinila možné, že při vyznamenání rozhranní kmenů a jazyků i na nejmenší místa ohled byl brán. Národové jsou podlé řeči a původu svého barvami mezi sebou rozděleni. Kde panuje, jako na př. ve Slovanech, velká rozmanitost kmenů, podřaděno více kmenů pod barvu jednu. Tudíž jsou národové slovanští barvami takto naznačeni: 1. Poláci, 2. Srbové a Chorváti, 3. Čechové, Moravané a Slováci, 4. Rusini, 5. Slovinci. Smíšené plemeny Rumunův mají též jednu barvu. Pomocí statistických poznamenání že snadno nalezti podrobnosti světvení a stupňů.

Zdroj: Národní Noviny č. 17, 20.1.1849