Když bývalo XIX. století

Voda zaplavila skoro třetinu Vídně

16. leden 1849

Z Vídně dne 16. ledna.
Přes noc zaplavila voda skoro třetinu Vídně, což náramný zmatek spůsobilo. Voda vystupuje ještě pořád a hrne se již do vnitř města. Obávaní i nebezpečenství jest velké, neboť nejsou žádné přípravy proti tomu učiněny, poněvadž se nikdo nenadál, že na tak tuhou zimu již v prostřed ledna přijde tak náhlé taní.

Vídeň zakusila opět znamenité neštěstí, tentokrát ne ohněm nýbrž vodou. Dunaj zaplavil velikou čásť předměstí Rossau, Lichtenthal, Leopoldstadt, Jägerzeile, Weissgärber. Voda vystupovala s takovou rychlostí, že se nedalo obyčejných připrav proti povodni užíti, tak že ku př. dne 16. ledna mezi 12 a 1 hodinou ouředníci na místo odeslaní najednou stáli asi na slřevíc ve vodě. Oba mosty přes veliké rámě Dunajské jsou strženy. Vídeňské Noviny od 18ho ale přinášejí zprávu, že již voda opadla a že nikdo o život nepřisel.

Zdroj: Národní Noviny č. 17, 20.1.1849