Když bývalo XIX. století

Na sjezdu Brusselském

20. leden 1849

Na sjezdu Brusselském bude se jednati nejprvé o zjednání míru mezi Rakouskem a Sardinií. Základ vyjednáváni, jakého se Rakousko neustupně bude držet, jest zachování všech svých práv ve Vlaších, tedy netoliko panství nad Lombardií a Benátky, ale také práva dědičká ve Parmě a Toskáně.

Po odbyti této záležitosti přistoupí se bezpochyby k vyrovnání ostatních sporů vlaských: jmenovitě uvedení papeže na stolici Římskou. Základ tohoto vyjednáváni bude opět stav, jaký se nacházel před vypuknutím loňských bouří. Zdá se, že i Lukka přejde z rukou Toskánských do rukou samostatného panovníka.

Z krátka, sjezd tento bude míti oučel, obnovení mezinárodních poměrů vlasských tak, jak byly ustanoveny ve sjezdu Vídeňském r. 1815.

Nepovede-li se to, můžeme čekati vojnu na jaře, vojnu, v které opět se zdvihne celá Evropa na nohy válečné.

Zdroj: Národní Noviny č. 17, 20.1.1849