Když bývalo XIX. století

Metternichův statek byl zabaven

20. leden 1849

Metternichův statek Johannisberg na Rýnu byl od nassouské vlády v březnu nebo dubnu m. r. zabaven pod záminkou, že jeho držitel pozadu zůstal v placení daní. Nyni jest opět všecko vyrovnáno, sequestra jest zdvižena a kníže Metternich požívá opět neobmezeně příjmů statku svého.

Zdroj: Národní Noviny č. 17, 20.1.1849