Když bývalo XIX. století

Vystěhování do severo-amerikánských svob. obcí

10. leden 1849

Z Londýna 10. ledna.
Vystěhování do severo-amerikánských svob. obcí trvá i nyní v zimě ustavičně; všecky tam odcházející lodě jsou přeplněny a stěhující se náležejí veskrz možnější třídě obyvatelstva. Na jaře potáhnou opět tisíce přes moře. Z Liverpoolu se vystěhovalo minulý rok 127.501 osob do svob. obci a jen 2066 do Kanady, poněvadž zde se přistěhovalým daň ukládá, kdežto v obcích žádná.

Zdroj: Národní Noviny č. 17, 20.1.1849