Když bývalo XIX. století

V pokladnici Lissabonu jest bída

30. prosinec 1848

Z Lissabonu 30. prosince.
V pokladnici jest ouplná bída, a všecka vydání, žold armády i námořního vojska zůstávají pozadu. Loď se 74 děly, která měla odplouti do Rio-Janeiro, aby hájila portugéské záležitosti, nemohla odplouti pro nedostatek peněžitých prostředků, a obchodnictvo Lissabonské muselo se v to vložiti, aby loď mohla odjeti.

Zdroj: Národní Noviny č. 17, 20.1.1849