Když bývalo XIX. století

Lesní krádeže

21. leden 1849

Množící se ustavičně žaloby na lesní krádeže a na nemožnost, dovolati se v tom nějaké spravedlivé přítrže, pohnuly ministerstvo rolnických a hornických záležitostí k vydání následujících nařízení (3. ledna t. r. č. 28). Ouředníci lesní a osoby k opatrování lesů ustanovené, ve veřejných i soukromích službách se nalézající, složí u politických ouřadů přísahu toho obsahu: že chtí lesní majetnost dohledu jejich svěřenou bedlivě a věrně opatrovati a hájiti, škůdce bez osobních ohledů svědomitě udávati, podlé potřeby stávkou k nim hleděti (fantovati), nebo je zákonním spůsobem zabavovati, žádného nevinného že nechtí křivě žalovati nebo v podezření uváděti, a každou událou škodu podlé svého nejlepšího vědomí a svědomi oznámiti a vyceniti. Seznání jejich ve služebních věcech mají míti plnou hodnověrnost, jakou seznáním takový trestní zákon přiznává, jakož pak dozorní osoby lesní co veřejná stráž stojí pod ochranou zákonu trestního. Seznání takového ouřednika nebo dozorce jest pak jen zúplna hodnověrné, když mu ze seznání jeho žádný zisk nevyplývá. K vůli osobní bezpečnosti dovoleno jest lesním ouředníkům a dozorcům, pod přísahu vzatým, nositi střílní i příboční zbraň, které však toliko v případnostech nutné obrany užívati smějí.

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849