Když bývalo XIX. století

Platnost uherských peněžních not

8. leden 1849

Z Rábu dne 8. ledna.
Dnes vyšlo toto oznámení: Poněvadž se strany platnosti uherských peněžních not, jmenovitě ale dvojek a jednušek, pro citelný nedůstatek menších, pro denní obchod velmi potřebných druhů peněz všeobecné obáváni jeví, oznamuje se tímto, že následkem nařízení p. poln. maršála kn. Alfr. Windischgrätze, pokud stran větších not na vyšším místě rozhodnuto býti nemůže, uherské jednušky a dvojky v ouplné ceně též i u c. kr. kass přijímati se budou.

Hrabě Felix Zichy, král. komissař.

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849