Když bývalo XIX. století

Římské vojsko

21. leden 1849

Řím činí veliké přípravy ke chránění celitosti státu, k odražení všelikého cizého zakročení a konečné aby stát dobře ozbrojen a hotov při nejblíže příštím vypuknutí války pro osvobození Vlach. Garibaldi byl s jeho sborem povolán z Benátek nazpět a vstoupí v důstojnosti podplukovníka s celým svým vojem do vojska římského; obdrží též obyčejný žold. Též je vypsán verbuňk; každý verbovaný obdrží 3 skudy; kdo přivede 10 dobrovolníků, obdrží 10 skudů pro sebe, kdo 20, stane se desátníkem, kdo 40, šikovatelem, a kdo 100, poručíkem.

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849