Když bývalo XIX. století

Hlava říše německé

17. leden 1849

Z Lipska 17. ledna.
Německý sněm ve Frankfurtě vzal již v poradu návrh ústavy o hlavě říše německé. Král. saská vláda, jakož i velkovévoda mecklenburg-schverinský prohlásili se opětně, aby Prusko bylo postaveno v čelo Německa. O vyjádřeních knížat se myslí, že se zakládají na určitém předšedším usrozumění, a s tímto se spojuje známý výrok krále pruského, když se vyjádřil, že chce převzíti správu německých záležitostí: „Nejsem usurpatorem, cítím-li se povolánu býli k vysvobození německé svobody; přisám Bůh! nechci žádného knížete s trůnu svrhnouti, nýbrž jednotu a svobodu Německa chci hájiti; ona musí hájena býti německou věrností na základu upřímné konstituční ústavy."

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849