Když bývalo XIX. století

Dědičná koruna německá

17. leden 1849

Monarchicko-konstitučni spolek v Augsburku vyjádřil se pro to, aby se dědičná koruna německá nabídla císaři rakouskému.

Z Hildburgshousenu byla tyto dni do Frankfurtu poslána adressa s mnoho podpisy, aby se centrální vláda spojila dědičně s korunou pruskou.

Z Brunšviku 17. ledna. Brunšvický plnomocník ve Frankfurtě, legační radda Liebe, dostal včera instrukci, aby vyjádřil říšské vládě ve jménu vévody brunšvického, že vévoda jest srozuměn s usazením jediné a dědičné hlavy pro německý spolkový stát, a že jest toho mínění, že toto důstojenství nejpříhodněji se přenese na korunu pruskou.

Zdroj: Národní Noviny č. 19, 23.1.1849