Když bývalo XIX. století

Vlhkost zdí

25. leden 1849

Dáno 25. ledna.
Panům majitelům domů i venkovských. Pan architekt Tiget mi odstoupil své výsadní právo k návodu, kterým se vlhkost zdí, zední houba a zkáza dřeva dokonale zamezuje. Přijmu tedy všecky takové práce v Praze sám, na venku ale, když by menší byly, je i venkovským pánům stavitelům přenechám, když se na mně v Praze č. 1362 v Krakovské ulici obrátí, v kterémžto pádu jim ponoučení o tom dám, kterak se s masou při tom zacházeti má. Centnýř této masy stojí 25 zl. stř. a je jen u mne k dostání. Josef Čermák, stavitel.

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849