Když bývalo XIX. století

Předseda ve francoukém sněmu

15. leden 1849

Z Paříže 15. ledna.
V dnešním sezení nár. shrom. byl oznámen výsledek volby předsedy v nár. sněmu. Vyvolen jest Marrast 477 hlasy mezi 721 hlasujícími; Dufaure, kandidát pravice, dostal jenom 221 hlasů.

Zdroj: Národní Noviny č. 19, 23.1.1849