Když bývalo XIX. století

Říšský panovník

19. leden 1849

Z Frankfurtu 19. ledna.
Sněm Frankfurtský přijal 258 hlasy proti 211 hlasům návrh výboru, aby se důstojenství říšské hlavy přeneslo na některého německého panujícího knížete.

Zdroj: Národní Noviny č. 20, 24.1.1849