Když bývalo XIX. století

Abbas Paša

8. leden 1849

Egypt.
Zprávy z Alexandrie až do 8. ledna jsou plny naděje v budoucnost tak chudé země uprostřed jejího bohatství. Abbas Paša, který odejel do Cařihradu, aby přijal léno, vydal rozkaz, aby se státní výlohy jakož i drahé továrny a jiné ústavy obmezily, jenž více slouží přepychu a ješitnosti panovníka, nežli všeobecnému blahu, a jež Mehemed Ali do uměle utvořeného života bez květu a bez ovoce uvedl.

Zdroj: Národní Noviny č. 20, 24.1.1849