Když bývalo XIX. století

Hrabě Colloredo

21. leden 1849

Z Holomouce 21. ledna.
Hrabě Colloredo, dříve rakouský vyslanec v Dráždanech a Mnichově, potom vyslanec spolkového presidium ve Frankfurtě, a nedávno rakouský vyslanec v Petrohradě, jest prý jmenován cis. král. vyslancem u král. velkobrittanského dvoru.

Zdroj: Národní Noviny č. 21, 25.1.1849