Když bývalo XIX. století

Zatykač na Maďary

25. leden 1849

Již i také v Čechách vydány jsou zatykače na náčelníky revoluce uherské, zejména na Košuta (jeho manželka Theresie též je popsána), na Lazara Meszárose, Ladislava Madarásze, Pavla Nyary, Daniela Irányi a Szöllesy, též Nagy zvaného. Také dr. Tausenau, ve Vídeňském vzbouření zapletený a do Uher uprchlý, stihán jest zatýkacím listem.

Zdroj: Národní Noviny č. 21, 25.1.1849