Když bývalo XIX. století

17. válečni bulletin

17. leden 1849

17. válečni bulletin.
Generálm. v. Götz dává z Mošovec zprávu od 17. t. m., že po podmanění Turčanské stolice položením svým k opanování velmi těžké, a po obsazení vchodů do Batusky a Stubenu proti Banské Bystřici a Kremnici dne 16. odpoledne nařídil rekognosaci proti tomuto hornímu městu, aby dostal bližší zprávy o nepříteli a jeho postavení. Vyslaný k tomu cíli odřad vojska narazil u Turčeku na nepřítele, vypudil ho z jeho postavení, při čemž poručík Betiani houfnici dobyl, obsadil je, bylo ale pro setmění mu zabráněno, nepřítele s prospěchem silně stihali. Dne 17. ráno táhly nové zástupy povstanců z Kremnice, aby večer ztracenou posici opět opanovali. Pevným odporem našich vojáků ale a utrpenou v krátkém čase ztrátou 117 sprostých a 4 důstojníků zajatých, 100 m. na poli padlých a mnoha ráněných, které odvedli, ztrativše ducha couvli po 4hod. boji davše svým outokem našemu na zvědy vyslanému odřadu příležitost, by úlohu svou se skvělým výsledkem rozluštil a p. gen. Götzu zprávu dal o jich posici a síle, tedy možné učinil, by on na nepřátelský zástup, který p. polní podm. bar. Čorić od Peště přes Vacov v patách stihal, ve srozumění stímto a s jeho pomocí docela udeřil a zničil.

Zdroj: Národní Noviny č. 21, 25.1.1849