Když bývalo XIX. století

Levoča obsazena jest

16. leden 1849

Psaní z Košic od 16. ledna oznamuje, že již také Spišská stolice od rak. vojska obsazena jest. Když vojsko do Levoče vtáhlo, vlály s domů korouhve bílé, na věži městské ale korouhev maďarská, na náměstí pak stál strom svobody. Vojsko věci tyto odstranilo a obyvatelům se za to uložila kontribuce věcí velmi potřebných a sice 300 kožených límců, 600 p. střevíců a 300 loket sukna na pláště.

Zdroj: Národní Noviny č. 21, 25.1.1849