Když bývalo XIX. století

Přípravy k válce

9. leden 1849

Z Říma 9. ledna.
Naše ministerstvo činí všechny přípravy k válce. Shání peníze a sbírá vojsko co jen může. Generál Pepe žádal prý od ministerstva našeho 8000 mužů; 6000 od ministerstva toskánského. Spojiv tyto posily s 10.000 muži, kleré měl v Benátkách, započne nepřátelství zároveň s Karlem Albertem. Tolik jest jisté, že tento generál povolal z Benátek všechny důstojníky, kteří tam byli na dovolenou.

Zdroj: Národní Noviny č. 21, 25.1.1849