Když bývalo XIX. století

Parolodě

12. leden 1849

Z Toulonu 12. ledna.
Parolodě v našem přístavu, na něž onehdy přišel rozkaz, aby se rychle ozbrojily, jsou již dnes hotovy k odpluti; k jakému oučelu, nevíme, leč obíhala pověst, že mají přepraviti vojsko do Civitavecchie. Dnes se povídá zase, že, poněvadž král neapolský odmrštil zprostředkování Francouska a Anglicka v záležitosti sicilské, obě tyto mocnosti hodlají násilou zakročiti. Pakli by se s druhé strany Rusko, Rakousko a Spaněly opřely proti této intervenci, mohlo by snadno z toho zniknout nebezpečné sražení; avšak nadějeme se ještě, že tomu diplomatie předejde.

Zdroj: Národní Noviny č. 21, 25.1.1849