Když bývalo XIX. století

Deputace u dvora

21. leden 1849

Z Holomouce 21. ledna.
Zde již celý téměř měsíc stihá jedna deputace u dvora druhou, aby proukázaly úctu mladému císaři.

Též jednotlivé znamenitější osoby přicházejí k císaři, jako ku př. předevčírem arcibiskup Salcburský, kníže Schwarzenberg, vyslanec saského krále Köneritz a krále hollandského Hekeern.

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849