Když bývalo XIX. století

Vypomožení nouzi

24. leden 1849

Z Vídné dne 24.1
Císař věnoval Vídni 500.000 zl. stř., a ministr Stadion žádal od obecní raddy, aby mu předložila návrhy o vypomožení nouzi.

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849