Když bývalo XIX. století

Stavby na státní outraty

28. leden 1849

Včerejši Pražské Noviny přinášejí přehled staveb v Praze i v ostatní zemi na státní outraty pod bezpostředním řízením zemského stavebního ředitelstva vykonaných. Jsou pak následující:

V Mýlnici Pražské vystavena byla hlavni celní skladna o třech průčelích a o dvou poschodích se sklepy, potřebnými tažními stroji k uložení balíků opatřena a závlační dráhou s nádražím Pražským spojena. Náklad na tyto stavby dělá 120.250 zl. stř.

V c. kr. rostlinné zahradě na Smíchově vystavena byla veliká rostlinárna o třech odděleních k rozpořádání rostlin podle přiměřených stupňů teplotních. (Náklad 20.939 zl.)

V Pražské všeob. nemocnici byla stavba východního křídla na jaře započata a tak daleko dovedena, že základy již jsou vyhnány a dílem i trativody hotovy. (Náklad 14.189 zl.)

U c. k. blázince dostaveno bylo zvláštní obydlí pro ředitele ústavu nákladem 13.535 zl.

Dům k c. k. zastavárně přikoupený k oučelu svému již téměř jets zcela připraven (náklad 30,745 zl.).

Sv. Václavská lázeň pro veřejné soudní jednáni a místnosti pro soud tiskový v c. k. staré minci byly nákladem 4.538 zl. k oučelům svým přispůsobeny.

Na Vltavě a Labi byly některé stavby ku konci připraveny, jako hražení břehů u posledního Peníze, u Malých Bubnů atd. Dodáváme sem některé vědomosti o hlavních našich řekách, vyňaté zprávy v Pražských Novinách obsažené. Již v minulých stoletích pracovalo se k tomu, aby Vltava i Labe byly učiněny plavné, ačkoli ne s péčí takovou, jaké za novějších časů zmáhající se průmysl požaduje. Teprvé v našem století podařilo se podle sebraných zkušeností a vědeckých pokroků upraviti obě řeky do toho stavu, ve kterém se nyní nacházejí, že totiž hořejší neboli studená Vltava od Vyššího Brodu až do Budějovic plavná je pro prameny, od Budějovic ale Vltava i Labe až na hranice saské plavné jsou bez nebezpečenství i pro lodě, že tedy Čechy mají vodní dráhu 56 ½ míle dlouhou.

Zdroj: Národní Noviny č. 24, 28.1.1849
[Praha, , 1849]