Když bývalo XIX. století

Dva pluky husarů přešly

23. leden 1849

Z Vídné dne 23. ledna.
Dva maďarští plukové husarů, a sice arcikn. Ferdinanda a krále hannoveranského, opustili povstance a dostavili se v ležení c. k. armády ke svým povinnostem.

Zdroj: Národní Noviny č. 24, 28.1.1849