Když bývalo XIX. století

Savojsko a válka

28. leden 1849

Vlaské noviny potvrzují zprávu, že se utvořila silná opposice v Savoysku proti Piemontu a obnoveni války. Petice četně podepsané vycházejí proti podpoře Benátek 600.000 franky, a spolu se také obyvatelé žádají, aby se na ně neukládaly daně, kdyby válka opět započala; v Chambery prý budou zřízeny vysoké školy, a konečně prý budou zvláštní státní interessy Savoyska soustředěny a lépe opatřeny. Velmi zajímavé jest pozorovali, že radikální strana i Karla Alberta k válce proti Rakousku nabádá, i oheň nespokojenosti v Savoysku právě pro tuto válku rozhárá, aby tak přiměla Francousko ke krokům, které by další evropejské matenice za sebou vedly.

Zdroj: Národní Noviny č. 24, 28.1.1849