Když bývalo XIX. století

Časopis Svornost

27. leden 1849

Dáno 27. ledna.
Oznámení: časopis „Concordia" změnil posavádní svůj směr a vychází od 11. ledna r. 1849 každodenně, vyjmouc pondělí, každá část - česká a německá — pro sebe. Oba tito časopisové jsou od sebe neodvislí, každý zvláštním redaktorem vedeni snaží se, požadavkům našeho času a žurnalistiky zadost učiniti. Český časopis se nazývá „Svornost", a to jest též heslem toho časopisu, od kterého nikdy neupustíme. Směr „Svornosti" jest politický, mluvící neustále o časových otázkách, které radikální změnu našich společenských poměrů vymiňují. „Svornost" kárá bez ohledu všechny neduhy a neřesti v našem občanském životě, a pamětliva vznešeného povovolání nedává místa titěrnostem a malichernostem, tak aby se stala „Svornost" důstojným šlechetným orgánem našich záležitostí.

Předplacení stojí čtvrtletně pro Prahu 1 zl. 30 kr. stř., po poště 1 zl. 48 kr. v expedici knihaře Waitzmana v Perlové ulici.

Ferdinand Kopp,
odpovědný redaktor časopisu
„Svornost"

Zdroj: Národní Noviny č. 24, 28.1.1849