Když bývalo XIX. století

Srbové udeřili na Vršec

19. leden 1849

Dne 19. ledna v pět hodin ráno udeřili Srbové na Vršec. Strhla se lítá bitva, která trvala od pěti hodin ráno až do šesti odpoledne. Podařilo se srbskému vojsku vzíti hradby a o šesté hodině Vršec město. Knićanin byl první se svým vojskem v městě. Maďaři se lítě bránili, přec však nemohli odolati srbské síle. Bojiště je pokryto mrtvými těly na obou stranách padlých. Hlavní stan gen. Todoroviće je ve Vršci. Běla-Cerkva i V. Bečkerek musí také v brzce býli dobyt; neboť Maďarům je překaženo spojeni. Na Vršec udeřili prvni Petrovaradinci, a to jeden prápor pod chrabrým majorem Milekićem, pak 2 prápory Banátčanů a 1 sbor Srbjancův.

Zdroj: Národní Noviny č. 25, 30.1.1849