Když bývalo XIX. století

Povodeň ve Vídni

30. leden 1849

Z Vídné.
Aby se budoucně při nastávajícím nebezpečenství veliké vody rychlá zpráva podati mohla, bude prý podél Dunaje zřízen telegraf až do přiměřené vzdálenosti.

Zdroj: Národní Noviny č. 25, 30.1.1849