Když bývalo XIX. století

Z Peště: uznáváme JCM. Františka Josefa

5. leden 1849

Ze mnohých důkazů oddanosti, které Windischgrätze došly, byl následující veřejně oznámen:

My podepsaní, co celý magistrát král. svobodného města Peště, vyjadřujeme slavně, že uznáváme JCM. Františka Josefa za zákonního krále uherského, a bezvýminečně se podrobujeme rozkazům jeho.

Z magistrátního sezení.
V Pešti 5. ledna 1849.
(Podpisy).

Zdroj: Národní Noviny č. 25, 30.1.1849