Když bývalo XIX. století

Z Frankfurtu o říšském panovníku

19. leden 1849

Dne 19. ledna usnesl se národní sněm, jak známo, 258 hlasy proti 211 na tom, že důstojenství hlavy říše přenešeno býti má na jednoho z panujících knížat. Od 19. ledna až do 23. se pak mnoho mluvilo o tom, kdo a v jakém spůsobu má býti hlavou německé říše. Dnes konečně o rozličných návrzích se rokovalo. První návrh: „Důstojenství hlavy říše jest dědičné v rodu knížete, na kterého bylo přenešeno, dědí se po meči a podle práva prvorozenstva," propadl 203 proti 211 hlasy. Druhý návrh: „Důstojenství hlavy říše jest doživotně," propadl 413 proli 39 hlasy. Třetí návrh: „Důstojnost hlavy říše se přenese na 12 let na jednoho z panovníků Pruska, Rakouska, Bavorska, Saska, Hannoverska a Würtemberska" propadl 442 proti 14 hlasům. Čtvrtý návrh: „Hlava říše se vyvoli na 6 let" propadl 264 proti 196 hl. Již se nedostávalo návrhu, který by byl ještě propadnouti mohl. Poslanec Neugebaur tedy udělal ve vší rychlosti návrh pátý, aby se hlava říše vyvolila na 3 léta, kterýž však také propadl 305 proti 120 hlasy.

Vogt si stěžuje, že se vlastně nic neuzavřelo a sněm se směje. Státní sekretář Mohl omlouvá sněm a těší se nadějí, že snad až se Rakousko vyjádří, přec k nějakému uzavření přijde. Pruský král také bez přivolení rakouského dvoru rozhodného kroku neučiní, a rakouský dvůr předně nestojí o to, aby za souseda měl silnou, sjednocenou říši německou, a za druhé jistě nebude pomáhati Prusovi k rozmnožení jeho vplyvu na vlastní Německo nebo dokonce k sjednocení Německa pod korunou pruskou. Co tedy bude výsledek celého hnutí německého? Alespoň ne sjednocení Německa pod vládou jednoho panovníka.

Zdroj: Národní Noviny č. 25, 30.1.1849