Když bývalo XIX. století

Telegraf z Vídně do Terstu

31. leden 1849

Nadíti se jest, že telegraf z Vídně do Terstu brzy ukončen bude, a budou-li zmatenice ve Vlaších opět obnoveny, dostaneme zprávy v nejkratším čase.

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849