Když bývalo XIX. století

Petice o rozpuštěni národního sněmu v Paříži

24. leden 1849

Z Paříže 24. ledna.
Petic o rozpuštěni národního sněmu co den přibývá. Z počátku smálo se tomu shromáždění, nyní se začíná již horšiti nad tímto novým spůsobem vykonávati všeobecné právo k hlasu. Většina shromážděných nechtěla již dnes ani nechat čisti tylo manifestace vůle lidu. President sněmu Marrast rozhodl, aby byly nečtené jemu podávány. Více poslanců protestovalo proti tomu zvláštnímu vykládání řádu jednacího. I noviny ministerské zle nabírají toto libovolné rozhodnutí Marrastovo, že jest to porušení práva k peticím. Rozhodnutí Marrastovo a hněv levice, praví Journal des Débats, ukazuje nám, jak si tato strana v skutku váží práva petičního. Nalional a jiné noviny jsou ale naopak docela s tím srozuměny. Ony nazývají podpisatele těchto peticí reakcionáře a přičítají poslancům tyto petice podávajícím úmysl bouření a podněcování.

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849